back

BLIJE WERKEN

Het driemanschap Willem G. Wevers, Henk Wijnen, Wim van Sijl beleefde na afloop van hun derde gezamelijke tentoonstelling een moment
van collectieve reflectie waar de camera getuige van was. In het verloop van hun samenwerking groeide hieruit mytische spiegelingen.
Met Blije Werken destilleerde zij hieruit een configuratie met drie films, een embleem, een gordijn en twee foto’s. Centraal staat de film waarin
Van Sijl een witte paddestoel rood stipt, Wijnen deze handeling bevestigt en Wevers over beide handelingen het denken gebaart.
De schepping van deze eenvoudige stip lijkt onbeduidend.
Zagreb nl-autoportret 2005